About Kids

ลูกติดมือถือแก้ยังไง

ปัจจุบัน เกือบจะทุก ๆ บ้านที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเลี้ยงลูก หรือ ตามใจลูกปล่อยให้อยู่กับมือถือ แท็บเล็ต ทีวีทั้งวัน จนลูกติดมือถือ ติดจอ แต่ทราบหรือไม่ว่า มีผลต่อพัฒนาการ ของลูกอย่างมาก หากไม่กำหนดเวลาดู ให้เหมาะสม เพราะเด็กในวัยต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรเล่นหรือดูสื่อเหล่านี้เด็ดขาด MamyKid ได้รวบรวมปัญหาที่อาจเกิดกับเด็กที่ติดจอ ติดมือถือ มากเกินไป รวมทั้งข้อแนะนำดี ๆ มาบอกกล่าว คุณพ่อคุณแม่กันว่า ลูกติดมือถือแก้ยังไง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

พัฒนาการกล้ามเนื้อมืออาจบกพร่อง

เด็กเล็ก ๆ ควรได้รับการส่งเสริม ให้มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือที่ดี เนื่องจากเป็นวัยที่กล้ามเนื้อมัดเล็ก กำลังถูกพัฒนา ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ จึงควรสนับสนุนได้ ด้วยการให้เขาได้จับดินสอ ปั้นดิน ขีดเขียน หากปล่อยให้เด็ก กดแต่โทรศัพท์มือถือ จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ กล้ามเนื้อมือบกพร่องได้

เสี่ยงมีอาการออทิสติกเทียม

เนื่องจากอาการออทิตสติกนั้น จะส่งผลต่อการเข้าสังคม และพัฒนาการของเด็ก ๆ ซึ่งโดยส่วนมาก เด็กที่มีอาการออทิสติกนั้น เป็นมาตั้งแต่กำเนิด แต่ก็มีเด็กบางกลุ่ม ซึ่งมีอาการของ ออทิสติกเทียม ซึ่งเกิดจากการถูกปล่อย ให้อยู่กับการสื่อสารทางเดียว อย่างโทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์มากเกินไปนั่นเอง

ทักษะทางภาษาแย่ลง

เด็กที่ถูกเลี้ยงให้โตมากับจอโทรศัพท์ มักมีปัญหา เรื่องการสื่อสาร เนื่องจากโทรศัพท์มือถือ มักเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ทำให้เด็กไม่ได้ฝึกฝน ทักษะด้านภาษา และการเข้าสังคมมากเท่าที่ควร การปล่อยให้ลูกเล่นมือถือมาก ๆ จึงอาจทำให้ลูกมีปัญหา เรื่องการใช้ภาษา และทักษะการสื่อสารที่ดี

กลายเป็นเด็กขี้โมโห อารมณ์ร้อน

กรมสุขภาพจิตพบว่า เด็กที่ติดโทรศัพท์มือถือมาก ๆ มีความเสี่ยงต่อการเป็น ไฮเปอร์เทียม มากขึ้น นั่นคือเด็กเหล่านี้ จะมีอาการอารมณ์ร้อน ไม่มีสมาธิ รอคอยไม่เป็น เนื่องจากความเร็วของภาพในโทรศัพท์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสมอง ให้ทำงานไม่ปกติ ทำให้เด็กไม่สามารถ ควบคุมสมาธิได้ และมีปัญหาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ด้วยผลกระทบข้างต้น ที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกได้ หากเราปล่อยให้ลูก “ติดจอ” MamyKid มีวิธีที่จะช่วยคุณแม่คุณพ่อ จัดการแก้ไข และป้องกันก่อนที่ปัญหา จะพอกพูน และแก้ยากขึ้น ดังนี้ค่ะ

พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี – การสอนเด็ก ๆ ที่ดีที่สุดคือ การเป็นแบบอย่างที่ดี ให้พวกเขา คุณพ่อคุณแม่ จึงไม่ควรมีพฤติกรรม ติดโทรศัพท์มือถือให้เด็ก ๆ เห็น

ดังนั้น หากมีเวลาได้อยู่ร่วมกัน คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรเอาแต่กดสมาร์ทโฟน ลูกเริ่มอยากดูหน้าจอ ก็เพราะพ่อแม่ พ่อแม่ใช้โทรศัพท์ เล่น Facebook ลูกก็สนใจ อยากรู้อยากเห็นบ้าง

บางบ้านใช้โทรศัพท์ เป็นตัวช่วยในการเลี้ยงลูก ลูกกินข้าวยาก เปิดโทรศัพท์ให้ดูไปกินข้าวไป เลี่ยงเถอะค่ะ ถ้าเริ่มไปแล้ว ก็หาทางเลิกให้เร็วที่สุด เราต้องเริ่มจากการ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก

สร้างข้อตกลงในบ้าน – หากลูกเริ่มที่จะติดหน้าจอแล้ว จะให้เลิกดูไปทีเดียวเลย คงเป็นไปได้ยาก และอาจเป็นการทำร้ายจิตใจเค้ามากเกินไป ควรเริ่มจากการสร้างข้อตกลงร่วมกัน เช่น กำหนดเวลาดูหน้าจอได้ วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 30 นาที (องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่า เด็กอายุ 2-5 ขวบไม่ควรดูเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน)

เมื่อสร้างข้อตกลง กับลูกแล้ว ต้องไม่ลืมจะบอกกล่าวบุคคลอื่น เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา อยู่ในบ้านเดียวกัน หรือบ้านในละแวกเดียวกัน มีการไปมาหาสู่กันบ่อย ๆ เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เรื่องการดูหน้าจอของเด็ก เพราะคุณพ่อคุณแม่ ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลา แน่นอนว่าบางทีคนเลี้ยงคนอื่น ๆ ก็เป็นคนหยิบยื่นโทรศัพท์ให้ลูก เพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ที่จะทำให้เด็กเชื่อฟัง อยู่นิ่ง ไม่ซน ยอมกินข้าว

ดูด้วยกัน – ปัจจุบันสื่อและเกมส์ online นั้นมีหลากหลายมาก คุณพ่อคุณแม่ต้องตามลูกให้ทันและรู้ว่ากิจกรรม online ของลูกมีอะไรบ้าง วิดีโอ หรือ สื่อบางอย่าง อาจไม่เหมาะสมกับวัยของพวกเขา มีถ้อยคำ และ ภาพที่รุนแรง น่ากลัว เพราะบางทีสิ่งที่โผล่ขึ้นมา ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งในระหว่างที่ดูไปด้วยกัน เราจะได้สอนในสิ่งที่ถูกต้อง ให้กับลูกไปได้ด้วย

ลูกติดมือถือแก้ยังไง

หากิจกรรมอย่างอื่นทำ  – การหลีกเลี่ยงดีที่สุดคือ ชวนลูกทำอย่างอื่นที่สนุก สร้างสรรค์ ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านบ้าง ออกไปเล่นแบบที่เด็กวัยเค้าควรจะเป็น เช่น โยนลูกบอล เล่นทราย วิ่งเล่น อ่านนิทาน ร้องเพลง เต้นด้วยกัน

คุณพ่อคุณแม่อาจจะเหนื่อยหน่อย แต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนในระยะยาว การปลูกฝังสิ่งที่ดี ๆ ให้กับเค้า ดีกว่าไปเหนื่อยตอนหลัง ตอนที่ลูกเริ่มโต เป็นวัยรุ่น มีความคิดเป็นของตัวเอง ค่อนข้างเยอะ และไม่อยากจะฟังพ่อแม่อีกแล้ว

ลูกติดมือถือแก้ยังไง

ใจแข็ง – คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องใจแข็ง และหนักแน่น ถ้าหากอยากดึงเด็ก ๆ ออกจากหน้าจอให้สำเร็จ เพราะคุณพ่อคุณแม่บางท่านใจอ่อน เวลาเห็นเด็ก ๆ อ้อนขอเล่น ก็ยอมให้ทุกครั้ง หรือบางทีก็ยอมให้เล่น เพื่อตัดรำคาญ ซึ่งความไม่หนักแน่นเหล่านี้ จะทำให้เค้าไม่เคารพกติกาที่ตั้งไว้ และ ทำให้การแก้ปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ผล

MamyKid หวังว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ ได้คำตอบสำหรับคำถาม ลูกติดมือถือแก้ยังไง กันแล้วนะคะ

ขอบคุณภาพจาก Freepik

Tags
Back to top button
error: Content is protected !!
Close