Lifestyle

วิตามิน ช่วยป้องกัน สมองเสื่อม

เชื่อหรือไม่ว่า วิตามิน ช่วยป้องกัน สมองเสื่อม ได้ มีผลงานวิจัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้คำยืนยันในเรื่องนี้กันมากมาย สังคมเกิดการตื่นตัว เรื่องภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้พบว่า มีผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคนี้เป็นจำนวนมาก แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้จักกับ ภาวะสมองเสื่อม ฉะนั้น ก่อนที่เราจะไปว่ากันเรื่องวิตามิน เรามารู้จักกับ โรคสมองเสื่อม กันก่อนดีกว่า

ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร

คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสมอง ไม่ใช่เป็นโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ ภาวะสมองเสื่อมจะส่งผลกระทบต่อ ความคิด พฤติกรรม และ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในชีวิตประจำวัน

การทำงานของสมองได้รับผลกระทบเพียงพอ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตปกติของบุคคล ลักษณะเด่นของภาวะสมองเสื่อม คือ ไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นผลจากการที่ ความสามารถในการรู้คิดลดลง

แพทย์จะวินิจฉัยว่า เป็นโรคสมองเสื่อม หากส่วนการรู้คิดสองส่วน หรือมากกว่านั้น มีความบกพร่องอย่างรุนแรง ส่วนการรู้คิดที่ได้รับผลกระทบนั้น อาจได้ แก่ ความจำ ทักษะทางภาษา ความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร ทักษะด้านมิติสัมพันธ์ การตัดสินใจ และความใส่ใจ

บุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม อาจประสบความยากลำบาก ในการแก้ปัญหา และการควบคุมอารมณ์ นอกจากนั้นอาจประสบกับความเปลี่ยนแปลง ทางบุคลิกภาพ อาการที่แน่ชัดต่าง ๆ ที่เกิดกับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของสมองที่ได้รับความเสียหาย จากโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม

วิตามิน ช่วยป้องกัน สมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมเกิดจากอะไร ?

มีโรคต่าง ๆ มากมายที่ทำให้ เกิดภาวะสมองเสื่อม ในกรณีส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบว่า ทำไมคนถึงเป็นโรคเหล่านี้ รูปแบบของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดได้แก่

  • โรคอัลไซเมอร์ – เป็นรูปแบบของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด ทำให้ความสามารถด้านการรู้คิด เกิดความเสื่อมถอยทีละน้อย โดยมักจะเริ่มจากการสูญเสียความทรงจำ
  • โรคหลอดเลือด – เป็นความบกพร่องด้านการรู้คิด ซึ่งเกิดจากการทำลายหลอดเลือดในสมอง และ อาจเกิดจากการอุดตันคร้้งหนึ่ง หรือ หลาย ๆ ครั้งที่เกิดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป

อาการบ่งบอกว่ามีภาวะสมองเสื่อม

สัญญาณแรกที่บ่อบอกถึงอาการของภาวะสมองเสื่อมนั้น สังเกตุได้ยากมาก ไม่ชัดเจน และอาจไม่ปรากฏให้เห็นชัดในทันที อาการที่อาจพบได้แก่

  • การสูญเสียความจำที่รุนเรงขึ้น และ เกิดขึ้นบ่อยครัสับสน
  • การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ
  • การไม่สนใจ และการถอยหนี
  • การสูญเสียความสามารถในการทำงานในชีวิตประจำวัน

วิตามิน ช่วยป้องกัน สมองเสื่อม มีอะไรบ้าง

วิตามิน ช่วยป้องกัน สมองเสื่อม

1.วิตามิน เอ ละลายในไขมัน  พบได้ในเนื้อสัตว์  ในพืชจะอยู่ในรูปของแคโรทีนอยด์ โดยเฉพาะเบตาแคโรทีน เมื่อกินไปแล้วตับจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ ที่สามารถทำงานได้ แหล่งอาหารของวิตามิน เอ เช่น เนื้อสัตว์ ตับ ไข่ นม เนย ชีส

ส่วนแหล่งของแคโรทีนอยด์ในพืช ได้แก่ ผักสีเขียว ผลไม้สีแดง สีส้ม สีเหลือง เช่น แครอท ส้ม มะละกอวิตามิน เอ มีบทบาทสำคัญ กับสมองทางอ้อม คือ ช่วยสร้างและบำรุงรักษา ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ 

นอกจากนี้ วิตามิน เอ และ เบตาแคโรทีน ยังทำงานร่วมกับ วิตามินอี ซี และ ซีลีเนียม ในการป้องกันเนื้อเยื่อของเซลล์ประสาทจากการทำลายของอนุมูลอิสระ

2. วิตามิน บี 1 เป็นวิตามินที่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้ จึงต้องกินจากอาหาร แหล่งอาหารของวิตามินนี้ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ ธัญพืชไม่ขัดสี ถั่วเปลือกแข็ง ถั่งเมล็ดแห้ง ถั่วเหลือง

วิตามิน บี 1 มีความสำคัญกับสมอง เพราะเกี่ยวข้องกับ กระบวนการสร้าง และ สลายน้ำตาลกลูโคส  เพื่อผลิตเป็นพลังงานให้กับสมอง รวมทั้งเซลล์ประสาท และเซลล์อื่น ๆ ในระบบประสาทด้วย เพราะมีส่วนช่วยในการสร้างสารประสาทอะซีติลโคลีน

หากขาดวิตามินนี้ จะทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลง และความสนใจลดลง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกทางความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ

3. วิตามิน บี 2 เป็นวิตามินที่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้ จึงต้องกินจากอาหารเช่นเดียวกัน วิตามิน บี 2 นี้จะแสดงบทบาทสำคัญ ในกระบวนการสร้าง และสลายกรดไขมันจำเป็นที่เป็นองค์ประกอบของ ไขมันในสมอง

การขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้ เกิดความบกพร่องในการพัฒนา และการเติมโตของสมอง แหล่งของวิตามิน บี 2 ได้แก่ นม โยเกิร์ต ตับ เนื้อสัตว์ ผักใบเขียว

4. วิตามิน ซี  ละลายในน้ำ พบในผักผลไม้ เช่น ฝรั่ง ส้ม สตรอเบอร์รี่ กีวี มะนาว มันฝรั่ง มะเขือเทศ บรอกโคลี กะหล่ำปลี และผักใบเขียว ในสมองพบว่ามีวิตามิน ซี อยู่มากที่สุด ซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านการควบคุมปลดปล่อยของสารสื่อประสาทแคทีโคลามีน และ อะซีติลโคลีน ออกจากถุงบรรจุสารสื่อประสาท และ ยังจำเป็นสำหรับการสร้างสารสื่อประสาทแคทีโคลามีน ในเนื้อเยื่อประสาทด้วย 

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่พิสูจน์ได้ว่า วิตามิน ซี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยปกป้องสมอง จากการทำลายของอนุมูลอิสระ ที่เป็นสาเหตุให้เกิด โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์คินสัน โรคฮัสติงตัน และ โรคหลอดเลือดสมอง

5. วิตามิน อี ละลายในไขมัน พบมากในน้ำมันพืช ไข่ พบเล็กน้อยใน เนื้อสัตว์ และยังพบได้ในผักใบเขียว และ ธัญพืช วิตามิน อี บทบาทหน้าที่ คือ ช่วยต้านความชรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมอง เพราะสมองประกอบด้วย เยื่อหุ้มเซลล์ที่มี กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง ซึ่งง่ายต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน จึงทำให้เกิดอนุมูลอิสระ แต่วิตามิน อี จะช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทไว้

การขาดวิตามิน อี ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในสมองด้วย โดยมีการศึกษาระบุว่า การกินวิตามิน อี ช่วยลดความเสี่ยงต่อ โรคอัลไซเมอร์

This image has an empty alt attribute; its file name is fruit-varities-1024x683.jpg

หากใครยังคิดว่า อาการสมองเสื่อม เป็นโรคไกลตัวอยู่ละก็ อาจจะต้องคิดใหม่เสียแล้ว เพราะในปัจจุบันนี้พบว่า มีผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคนี้เป็นจำนวนมาก จึงเกิดการตื่นตัว และมีการอ้างถึงการป้องกัน และการรักษาทางเลือกโดยใช้สมุนไพร หรืออาหารต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย และหนึ่งในนั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักแนะนำว่า วิตามิน ช่วยป้องกัน สมองเสื่อมเริ่มเสริมร่างกายด้วย วิตามิน ป้องกัน สมองเสื่อม กันเสียแต่เน่ิ่น ๆ จะได้ไม่ต้องทรมานกับการเกิดภาวะสมองเสื่อมกันนะคะ และอย่าลืมติดตามสาระดี ๆ จาก MamyKid กันไปยาว ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพจาก Freepik

Tags

Check Also

Close
Back to top button
error: Content is protected !!
Close